17 lutego 2024

Ryzyko finansowe? Uniknij go raz na zawsze

Przyznaj, sformułowanie „ryzyko finansowe" nie brzmi zachęcająco i ani trochę nie kojarzy Ci się z czymś przyjemnym. Właśnie dlatego w artykule dokładnie wyjaśniliśmy jakiego rodzaju ryzyka możesz doświadczyć w przestrzeni finansów i jak się go ustrzec, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i rozczarowań. Na przykład takich, które są związane z brakiem płynności gotówki.

 

 

Czego dowiesz się z artykułu?

 1. Ryzyko finansowe – co to?

 2. Rodzaje ryzyka finansowego

 3. Jak zarządzać ryzykiem finansowym?

  3.1 Czy można mierzyć ryzyko kredytowe?

  3.2 Skutki złego zarządzania ryzykiem finansowym

 4. Jak uniknąć ryzyka finansowego?

 5. Podsumowanie

 

 

Ryzyko finansowe – co to?

 

Czasami wystarczy naprawdę mała zmiana, aby poprawić komfort życia. Czy myślałeś lub może myślałaś kiedykolwiek o tym, co by się wydarzyło, gdybyś nagle w magiczny sposób wyeliminował lub wyeliminowała wszystkie nieprzyjemne sytuacje, które budzą Twój niepokój i strach przed zagrożeniem? 

 

Taki scenariusz wydaje się być nierealny. Przecież nie istnieje żaden guzik, za pomocą którego można skutecznie wyłączyć życiowe pułapki. Nie masz na nie wpływu. Ale jest coś, co możesz zrobić w tej przestrzeni już teraz.

 

Możesz stopniowo usuwać czynniki, które generują niekomfortowe sytuacje. Finanse to bardzo ważna przestrzeń, od której w dużej mierze zależy nasze poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wyeliminowanie ryzyka nietrafionych inwestycji lub utraty płynności gotówki może wprowadzić do Twojego życia bezcenną harmonię. Każdy z nas przecież o niej marzy i do niej dąży. 

 

Jednak czym dokładnie jest ryzyko finansowe? To możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, które polega na utracie zainwestowanych środków. Można do niej doprowadzić, podejmując złe decyzje i działania albo nie podejmując odpowiednich kroków w danych sytuacjach.

 

Rodzaje ryzyka finansowego

 

Czy wiesz, że ryzyko finansowe to nie tylko utrata płynności gotówki? Zagrożeń w przestrzeni finansów jest dużo więcej. Ale nie przejmuj się tym. Za chwilę krok po kroku opiszemy, gdzie możesz się spodziewać ewentualnego niebezpieczeństwa i jak sobie z nim radzić. 

 

Ryzyko inwestycyjne/rynkowe

Jeżeli myślałeś lub myślałaś kiedykolwiek o tym, aby ulokować swój kapitał w innej walucie, w akcjach lub po prostu na giełdzie, musisz wiedzieć, że w takim przypadku istnieje możliwość poniesienia ryzyka inwestycyjnego. To znaczy, że takie czynniki, jak: inflacja, zmiana kursów walutowych, a także nieprzewidziane konflikty zbrojne czy epidemie, mogą wpłynąć na wahania cen i ostatecznie na wartość Twojego kapitału.

 

Ryzyko kredytowe/zadłużeniowe

To nic innego, jak ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej, która wynika z wahań stóp procentowych. Takie ryzyko może zostać wywołane przez pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej lub jeśli zaciągniesz zbyt dużą ilość zobowiązań.

 

Ryzyko płynności finansowej

Ryzyko związane z sytuacją, w której tracisz lub ograniczasz zdolność do regulowania bieżących zobowiązań (krótko- lub długoterminowych).

 

Ryzyko systemowe

Dotyczy ono możliwości wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu całego rynku lub danej branży. Taki rodzaj ryzyka jest trudny do oszacowania. Przykładami ryzyka systemowego są: ryzyko walutowe, inflacji, rynkowe, a także stopy procentowej.

 

Oczywiście sytuacji, w których można ponieść ryzyko finansowe, jest dużo więcej. Na przykład podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, napisz do nas. Z przyjemnością podpowiemy Ci, z której strony możesz napotkać finansowe „niespodzianki" i jak się przed nimi skutecznie bronić.

 

 

Jak zarządzać ryzykiem finansowym?

 

Jeśli dotarłeś/dotarłaś do tej części naszego artykułu, to bardzo się cieszymy! Ale równocześnie uważamy, że to naprawdę dobry moment, abyś teraz dowiedział/dowiedziała się, czym tak naprawdę jest zarządzanie ryzykiem finansowym. Za chwilę wyjaśnimy Ci, w jaki sposób można sobie z nim skutecznie radzić. 

 

Jako Trenerzy Finansowi z przyjemnością pomożemy Ci opanować ryzyko. W jaki sposób? 

 

Edukacja finansowa: Dzięki dostarczeniu niezbędnej wiedzy na temat różnych aspektów finansów – inwestowania, oszczędzania, zarządzania długiem. Zrozumienie działania różnych produktów finansowych i umiejętność zarządzania nimi, może zmniejszyć Twój strach przed ryzykiem.

 

Ustalenie celów finansowych: Ustalenie celu do osiągnięcia i jasny plan działania, da Ci poczucie komfortu przy podejmowaniu ryzyka.

 

Zrozumienie tolerancji na ryzyko: Pomożemy Ci zrozumieć tolerancję na ryzyko. Dzięki temu lepiej dostosujesz strategię inwestycyjną do poziomu komfortu.

 

Zapewnienie wsparcia emocjonalnego: Strach przed ryzykiem często wynika z emocjonalnych reakcji na pieniądze. Pomożemy Ci przepracować te emocje, oferując wsparcie i zachętę.

 

Pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji: Nauczymy Cię podejmować przemyślane decyzje, które przyniosą Ci korzyści. Całkowicie unikniesz ryzyka związanego ze strachem.

 

Dostosowanie strategii do zmieniających się okoliczności: Damy Ci pomoc w dostosowaniu strategii inwestycyjnej i finansowej do zmieniających się okoliczności życiowych i finansowych, co zmniejszy Twój stres związany z ryzykiem.

 

Budowanie planu zarządzania ryzykiem: Pomoc w opracowaniu planu zarządzania ryzykiem, który może obejmować dywersyfikację portfela, stosowanie zasad zarządzania ryzykiem i inne strategie ograniczające potencjalne straty.

 

Czy można mierzyć ryzyko kredytowe?

 

Świat finansów składa się z liczb, skomplikowanych słów i statystyki. Ale spokojnie, staramy się odczarować tę niezbyt przyjazną rzeczywistość. Trudne słowa zamieniamy dla Ciebie na takie, które da się szybko przeczytać i zrozumieć, a w przypadku liczb... no cóż, z nimi nic nie możemy zrobić. Ale na przykład w przypadku pomiaru ryzyka kredytowego możemy użyć wskaźników, które wcale nie opierają się tylko na liczbach. Poniżej wymieniliśmy kilka z nich.

 

Czy wiesz, że ryzyko kredytowe można mierzyć na różne sposoby?

 

Na przykład za pomocą wskaźnika zadłużenia. To parametr, który określa stosunek długu do kapitału własnego kredytobiorcy. Albo na przykład za pomocą współczynnika pokrycia usług kredytowych. Dzięki niemu można określić stopień zdolności kredytobiorcy do spłacania zobowiązań kredytowych.

 

Jest jeszcze historia kredytowa, to również przydatne narzędzie. Dlaczego? Na jej zasadzie można przewidzieć zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu w przyszłości.

 

Rating kredytowy to kolejny ważny parametr. Agencje ratingowe używają go, aby ocenić zdolność kredytową różnych podmiotów, w tym także firm. Na jego postawie informują o poziomie ryzyka kredytowego związanym z inwestycją w dany podmiot.

 

Natomiast za pomocą analizy płynności finansowej można zmierzyć Twoją zdolność do płacenia zobowiązań w krótkim okresie. Twoja płynność finansowa może być oceniana na podstawie wskaźników takich jak stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań.

 

Dzięki metodzie modelowania ryzyka kredytowego przy użyciu statystyki można przewidzieć prawdopodobieństwo niewypłacalności kredytowej. Takie działanie jest wykonywane na podstawie różnych czynników, np. takich jak historia kredytowa, dane demograficzne czy makroekonomiczne wskaźniki.

 

Skutki złego zarządzania ryzykiem finansowym

 

Na pewno nie raz już napotkałaś/napotkałeś trudności związane z brakiem płynności gotówki. A jeśli nie doświadczyłaś/nie doświadczyłeś tego osobiście, to na pewno znasz kogoś, kto popadł w długi. Takie problemy to często skutek złego zarządzania ryzykiem finansowym. Ale potencjalnych konsekwencji wynikających z nieumiejętnych działań w przestrzeni finansów jest dużo więcej. Poniżej wymieniamy te najważniejsze.

 

Straty finansowe

Nieodpowiednie rozpoznanie, ocena i zarządzanie ryzykiem może prowadzić do nieoczekiwanych strat finansowych. 

 

Niewypłacalność

Złe zarządzanie ryzykiem kredytowym może prowadzić do niewypłacalności, gdy kredytobiorcy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań.

 

Zakłócenia w przepływie gotówki

Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem finansowym może spowodować nieprzewidziane zakłócenia w przepływie gotówki, co może utrudnić firmie realizację swoich zobowiązań finansowych, włącznie z wypłatami pensji czy spłatą długów.

 

Zarządzanie ryzykiem finansowym jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania firmą lub instytucją finansową, a zaniedbanie tego obszaru może prowadzić do poważnych konsekwencji dla wszystkich zaangażowanych stron.

 

Jak uniknąć ryzyka finansowego?

 

Jako Trenerzy finansowi z przyjemnością odpowiemy na pytanie, które najpewniej w tym momencie nasuwa Ci się na myśl. Tak, istnieje możliwość uniknięcia ryzyka związanego z zarządzaniem finansami. Jest wiele metod, które mogą Ci w tym pomóc.

 

Jakie? Możesz na przykład skorzystać z pewnej sztuczki, jaką jest dywersyfikacja portfela. To nic innego, jak rozproszenie inwestycji w różne aktywa finansowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniesz ryzyka związanego z nagłym spadkiem wartości aktywów, w które zainwestowałeś/zainwestowałaś.

 

Możesz też spróbować ocenić ryzyko i przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych, dobrze zaplanować wszystkie działania. Planowanie z wyprzedzeniem pozwoli Ci uniknąć impulsywnych decyzji.

 

Konsultacja z Twoimi Trenerami finansowymi. To również opcja, z której możesz skorzystać w celu uzyskania wsparcia. Omówimy z Tobą przy dobrej kawie wszystkie wady i zalety związane z planowaniem budżetu. Podpowiemy Ci, jakie kroki warto podjąć, aby ustrzec się ryzyka w przestrzeni finansów i co zrobić, aby określić i zdobyć swój cel finansowy. 

 

Czy wiesz, że wybór odpowiedniego ubezpieczenia w niektórych przypadkach też może ograniczyć Twoje ryzyko finansowe? Takie rozwiązanie zabezpieczy Cię przed: chorobą, wypadkiem czy stratą związaną z działalnością biznesową.

 

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik na temat tego, co zrobić, aby skutecznie zarządzać finansami:

 

 • Stwórz budżet: Uporządkowanie finansów możesz zacząć od stworzenia budżetu. Zapisz na kartce wszystkie swoje miesięczne przychody i wydatki, aby zrozumieć, na co tak naprawdę wydajesz pieniądze.

 • Zacznij oszczędzać: Po ustaleniu budżetu, wyznacz wartość regularnych oszczędności. Oszczędzaj co najmniej 10-20% swoich miesięcznych dochodów. Twoje oszczędności mogą stanowić fundusz awaryjny na wypadek nieprzewidzianych wydatków lub pomóc w realizacji długoterminowych celów.

 • Spłacaj długi: Jeżeli masz długi, opracuj plan ich spłaty. Skoncentruj się na długach z najwyższymi oprocentowaniami, takimi jak karty kredytowe. Rozważ też konsolidację długów. Dzięki temu obniżysz oprocentowanie i uprościsz proces spłaty.

 • Inwestuj mądrze: Inwestowanie może pomóc Ci w zbudowaniu majątku na przyszłość. Rozważ różne opcje inwestycyjne, takie jak fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje czy nieruchomości, w zależności od profilu ryzyka i horyzontu czasowego.

 • Ubezpiecz się: Ubezpieczenie to ważny element zarządzania ryzykiem. Zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, na życie, a także o inne polisy, które mogą być ochroną dla Twojej sytuacji, na przykład ubezpieczenie domu czy samochodu.

 • Planuj wydatki na przyszłość: Pomyśl o swoich długoterminowych celach finansowych, takich jak emerytura i dąż do nich.

 • Edukuj się finansowo: Regularne zdobywanie informacji na temat finansów osobistych, sprawi, że zaczniesz podejmować świadome decyzje dotyczące swoich pieniędzy. Pomoże Ci w tym czytanie książek, artykułów, śledzenie blogów finansowych i uczestniczenie w warsztatach edukacyjnych.

 

To co, czujesz się już pewniej w temacie ryzyka finansowego? Mamy nadzieję, że rozwiązaliśmy wszystkie Twoje wątpliwości i tym razem. A jeśli nadal masz jakieś pytania, przyjdź do nas, z przyjemnością odpowiemy na każde z nich.

 

 

Podsumowanie:

 • To możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, które polega na utracie zainwestowanych środków.

 • Ryzyko finansowe można ponieść zarówno podczas dokonywania inwestycji, jak i podczas brania kredytu.

 • Aby dowiedzieć się, jak skutecznie panować nad ryzykiem finansowym, dobrze jest skorzystać z porady Trenerów finansowych. Z przyjemnością podpowiemy Ci, od czego zacząć, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

 • Istnieje wiele wskaźników, za pomocą których można mierzyć ryzyko finansowe. Jest to na przykład: wskaźnik zadłużenia, rating kredytowy lub analiza płynności finansowej. 

 • Jeśli chcesz uniknąć ryzyka finansowego, możesz też skorzystać z takiej metody, jak dywersyfikacja portfela, czyli rozproszenia inwestycji w różne aktywa finansowe.

 

 

Jakub i Kamil 

 

Copyright © 2023 Organizer Zobowiązań sp. z o.o.  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI  REGULAMIN

 

Organizer Zobowiązań Sp. z o.o. w Warszawie ul. Słomińskiego 17 lokal 18, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001025088, NIP: 5252947635, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł w całości opłacony.